druk broszur informacyjnych Sea City w języku angielskim

Numer umowy SK/1002/MP/32-W/2017
Data podpisania 15.05.2017
Przedmiot zamówienia: druk broszur informacyjnych Sea City w języku angielskim
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Contrast Drukarnia
Wartość zamówienia: 3 936,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017