druk broszur informacyjnych o projekcie Śródmieście Morskie - Sea City w języku angielskim

Numer umowy SK/539/MP/18-W/2017
Data podpisania 09.03.2017
Przedmiot zamówienia: druk broszur informacyjnych o projekcie Śródmieście Morskie - Sea City w języku angielskim
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Contrast Drukarnia Jerzy Kanikuła
Wartość zamówienia: 2 952,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017