doprowadzenie Internetu do lad pracodawców na Targi Pracy w Gdyni

Numer umowy SK/1086/MP/38-W/2017
Data podpisania 22.05.2017
Przedmiot zamówienia: doprowadzenie Internetu do lad pracodawców na Targi Pracy w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Limes Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1 968,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2017
Data udostępnienia informacji: 07.07.2017