budowa systemu do zarządzania danymi o przedsiębiorcach

Numer umowy SK/447/MP/16-W/2017
Data podpisania 31.03.2017
Przedmiot zamówienia: budowa systemu do zarządzania danymi o przedsiębiorcach
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Softinity Roman Glonek
Wartość zamówienia: 107 500,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Nowicka
Nr telefonu: 58 668-20-26
E-mail: j.nowicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017