Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”

Numer umowy MOPS.72.UK.2017
Data podpisania 28.03.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2022 r. zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 07 marca 2017 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, z upoważnienia którego działają:

1. Wiceprezydenta Miasta Gdyni - Pan Michał Guć,
2. Zastepca Dyrektora MOPS w
Wykonawca: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku (80-032), ul. Gościnna 14, reprezentowana przez:

1. Prezesa Zarzadu - Panią Mariannę Sitek - Wróblewską,
2. Członka Zarządu - Pana Piotra Wróblewskiego
Wartość zamówienia: Do kwoty 3.222.777,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Badaj
Nr telefonu: 58 625-93-87
E-mail: e.badaj@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 28.03.2017
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018