Wykonanie badań termowizyjnych w 250 budynkach

Numer umowy KB/522/URE/52-W/2017
Data podpisania 24.07.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie badania termowizyjnego wraz z opracowaniem wyników badania dla wybranych 200 budynków jednorodzinnych i 50 wielorodzinnych położonych na terenie Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Marek Kitliński TERMOCENT, ul. Smoluchowskiego 6, lokal 1, 30-069 Kraków, REGON: 121302693, NIP: 677-219-24-68
Wartość zamówienia: brutto 85 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 312

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017