zakup usługi witkac.pl

Numer umowy SK/1472/RCO/6-W/2017
Data podpisania 31.07.2017
Przedmiot zamówienia: zakup usługi dostępu do aplikacji obsługującej przebieg procedury zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na prawach powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Witkac Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 5a
76-200 Słupsk
Wartość zamówienia: 10.988,77 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Salwiusz Marchel
Nr telefonu: 58 662-36-78
E-mail: s.marchel@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017