prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych

Numer umowy SK/1364/UKZ/5-W/2017
Data podpisania 21.08.2017
Przedmiot zamówienia: prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych: stanowiskach ogniowych 11 BAS w Gdyni Redłowie oraz historycznej stolarce okiennej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mirosław Studniak
Wartość zamówienia: 12 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Narczewska
Nr telefonu: 58 668-83-42
E-mail: a.narczewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Aleksandra _Narczewska
Data wytworzenia informacji: 27.09.2017
Data udostępnienia informacji: 27.09.2017