opracowanie pisemnej opinii prawnej

Numer umowy SK/1189/UKZ/2-W/2017
Data podpisania 06.06.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie pisemnej opinii prawnej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Bąkowski
Wartość zamówienia: 17 220 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Narczewska
Nr telefonu: 58 668-83-42
E-mail: a.narczewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Aleksandra _Narczewska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2017
Data udostępnienia informacji: 19.09.2017