opracowanie kart ewidencyjnych

Numer umowy SK/1487/UKZ/6-W/2017
Data podpisania 31.07.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie kart ewidencyjnych dla budynku szkolnego przy ul. Morskiej 79 oraz Domu Rybaka przy ul. Jana z Kolna 27 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Jolanta Barton-Piórkowska
Wartość zamówienia: 4500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Narczewska
Nr telefonu: 58 668-83-42
E-mail: a.narczewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Aleksandra _Narczewska
Data wytworzenia informacji: 22.09.2017
Data udostępnienia informacji: 22.09.2017