opracowanie graficzne i przygotowanie do druku materiałów informacyjnych

Numer umowy SK/1856/UKZ/9-W/2017
Data podpisania 01.09.2017
Przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne i przygotowanie do druku materiałów informacyjnych dla konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Elżbieta Wojtaszek-Domarus
Wartość zamówienia: 3 500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Celina Łozowska
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: c.lozowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Ksiągowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Aleksandra _Narczewska
Data wytworzenia informacji: 27.09.2017
Data udostępnienia informacji: 27.09.2017