archiwizacja dokumentów

Numer umowy SK/1188/UKZ/1-W/2017
Data podpisania 12.06.2017
Przedmiot zamówienia: archiwizacja dokumentów w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Marta Ziółkowska
Wartość zamówienia: 1500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Narczewska
Nr telefonu: 58 668-83-42
E-mail: a.narczewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Ksiągowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Aleksandra _Narczewska
Data wytworzenia informacji: 25.09.2017
Data udostępnienia informacji: 25.09.2017