zakup zestawu operatorsko-reporterskiego

Numer umowy SK/2550/MM/282-W/2017
Data podpisania 12.12.2017
Przedmiot zamówienia: zakup zestawu operartorsko-reporterskiego
Zamawiający: Gmina Gdynia
Wykonawca: Spółka Jawna BEIKS BIK MACHULSKI
Wartość zamówienia: 22020 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 662-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 12.12.2017
Data udostępnienia informacji: 28.12.2017