wynajem sali na potrzeby wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez

Numer umowy SK/550/MM/80-W/2017
Data podpisania 15.03.2017
Przedmiot zamówienia: wynajem sali na potrzeby wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Centrum Kultury w Gdyni
Wartość zamówienia: 1230
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2017
Data udostępnienia informacji: 10.04.2017