wykonanie znakowania dojścia z Gdynia Areny do PPNT Gdynia

Numer umowy SK/541/MM/74-W/2017
Data podpisania 09.03.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie znakowania dojścia z Gdynia Areny do PPNT Gdynia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Contrast Drukarnia Gdynia
Wartość zamówienia: 1230 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: j.pawlus@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 09.03.2017
Data udostępnienia informacji: 29.03.2017