Wykonanie wirtualnej wycieczki po Gdyni składającej się z 20 panoram

Numer umowy SK/455/MM/60-W/2017
Data podpisania 17.03.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wirtualnej wycieczki po Gdyni składającej się z 20 panoram
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: BMT Wybrzeże Marek Lewandowski, NIP: 9580145078
Wartość zamówienia: 9840,00 PLN brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-82-03
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Nelke
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości / Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 04.04.2017
Data udostępnienia informacji: 04.04.2017