wykonanie mosiężnych herbów miasta

Numer umowy SK/1825/MM/224-W/2017
Data podpisania 13.09.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie 55 mosiężnych herbów miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AVIC Jakub Łuczak
Wartość zamówienia: 576 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 22.09.2017