wykonanie materiałów promujących miasto

Numer umowy SK/641/PBZ/8-W/2017
Data podpisania 28.03.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie materiałów promujących miasto
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pracowania Reklamy AD, ul. Mysliwska 68, 30-718 Kraków
Wartość zamówienia: 41 118,90 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Borusewicz
Nr telefonu: 58 668-25-44
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 24.04.2017