Wykonanie kostek mikrofonowych z nadrukiem z logo Gdyni i odnośnikiem do strony internetowej gdynia.pl.

Numer umowy SK/2079/MM/248-W/2017
Data podpisania 09.10.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie kostek mikrofonowych z nadrukiem z logo Gdyni i odnośnikiem do strony internetowej gdynia.pl.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: P11 INTERAKTYWNA AGENCJA REKLAM Sp. z o.o.
ul. WYSZKI, nr 61, lok. ---, miejsc. WYSZKI, kod 63-220
Wartość zamówienia: 315,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018