Wykonanie karnetów świątecznych

Numer umowy SK/2320/MM/264-W/2017
Data podpisania 15.11.2017
Przedmiot zamówienia: Wykoannie karnetów świątecznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Gdyni
Wartość zamówienia: 750 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 15.11.2017
Data udostępnienia informacji: 11.12.2017