Wykonanie 6 leżaków z logo "Gdynia inspiruje modernizmem"

Numer umowy SK/784/MM/108-W/2017
Data podpisania 30.03.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie 6 sztuk leżaków z logo "Gdynia inspiruje modernizmem"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz z Gdyni
Wartość zamówienia: 665 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 28.03.2017
Data udostępnienia informacji: 18.04.2017