Wydruk zdjęcia wielowarstwowego

Numer umowy SK/683/MM/102-W/2017
Data podpisania 31.03.2017
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wydruku zdjęcia wielowarstwowego na wydarzenie promocyjne pn. "Gdynia inspiruje modernzimem".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bluejet Sp. z o.o. z Gdańska
Wartość zamówienia: 1932 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 12.04.2017