Usługi promocyjno - reklamowe w związku z Kongresem Real Estate Impactor

Numer umowy SK/454/MM/59-W/2017
Data podpisania 08.03.2017
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług promocyjno - reklamowych w związku z Kongresem Real Estate Impactor.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gremi Media S.A.
Wartość zamówienia: 123.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 13.04.2017