Usługa powiadamiania mediów i zaproszenie ich na wydarzenie pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"

Numer umowy SK/458/MM/61-W/2017
Data podpisania 07.03.2017
Przedmiot zamówienia: Usługa powiadamiania mediów i zaproszenie ich na wydarzenie pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Polska Agencja Prasowa S.A.
Wartość zamówienia: 984 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 22.02.2017
Data udostępnienia informacji: 14.04.2017