Udostępnienie ekranów LCD do emisji gdyńskich spotów informacyjnych w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Gdyni w 2018 roku

Numer umowy SK/2220/MM/257-W/2017
Data podpisania 17.11.2017
Przedmiot zamówienia: Udostępnienie ekranów LCD do emisji gdyńskich spotów informacyjnych
w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie Gdyni w 2018 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Profispot Sp. z o.o., ul. Chrobrego 79C, 80-414 Gdańsk, NIP: 9571064475
Wartość zamówienia: 14,76 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2018
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018