Reklama w magazynie Forum Pomorskie

Numer umowy SK/2080/MM/249-W/2017
Data podpisania 12.10.2017
Przedmiot zamówienia: Reklama w magazynie Forum Pomorskie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AJF Media Antoni Filipkowski
Wartość zamówienia: 1000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 12.10.2017
Data udostępnienia informacji: 25.10.2017