Reklama w dodatku Forum Przedsiębiorczości

Numer umowy SK/2151/MM/255-W/2017
Data podpisania 26.10.2017
Przedmiot zamówienia: Reklama w dodatku Forum Przedsiębiorczości
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 17.995,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 26.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.11.2017