Rejestracja domeny Gdynia.eu

Numer umowy SK/636/MM/97-W/2017
Data podpisania 23.03.2017
Przedmiot zamówienia: Rejestracja domeny Gdynia.eu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Artnet Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
Wartość zamówienia: 60,27
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
Nr telefonu: 58 668-82-03
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości / Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 04.04.2017
Data udostępnienia informacji: 04.04.2017