Realizacja warsztatów fotografii pt. „Filmowa Gdynia”

Numer umowy SK/1868/MM/230-W/2017
Data podpisania 18.09.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja warsztatów fotografii pt. „Filmowa Gdynia”, przeprowadzanych w ramach cyklu „Warsztaty fotograficzne z gdyńskim Facebookiem”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: FRAMES Studium Fotografii, ul. Wolności 1/8, 81-324 Gdynia, NIP: 5861361883, REGON: 221741060
Wartość zamówienia: 2 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Nelke
Nr telefonu: 58 668-82-03
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 25.09.2017
Data udostępnienia informacji: 25.09.2017