realizacja usług promocyjnych

Numer umowy SK/1271/MM/160-W/2017
Data podpisania 22.06.2017
Przedmiot zamówienia: realizacja usług promocyjnych na rzecz Miasta Gdyni podczas See Bloggers Gdynia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: See Bloggers Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 50000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: j.pawlus@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 22.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017