Realizacja świadczeń reklamowych w trakcie wydarzeń promocyjnych

Numer umowy SK/1081/MM/138-W/2017
Data podpisania 15.05.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja świadczeń reklamowych w trakcie wydarzeń promocyjnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorska Fundacja Filmowa
Wartość zamówienia: 30.750 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 08.05.2017
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017