realizacja spotu promującego miasto

Numer umowy SK/582/MM/83-W/2017
Data podpisania 22.03.2017
Przedmiot zamówienia: realizacja spotu promującego miasto
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Wytwórnia Filmów Kalina sc
Wartość zamówienia: 4500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2017
Data udostępnienia informacji: 05.04.2017