realizacja filmu reklamowego promującego ofertę kulturalną miasta

Numer umowy SK/1841/MM/225-W/2017
Data podpisania 01.09.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie filmu reklamowego promującego ofertę kulturalną miasta
Zamawiający: Gmina Maista Gdyni
Wykonawca: Anna Jabłońska
Wartość zamówienia: 15000
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 21.02.2018