realizacja filmu promującego maisto w formie video-pocztówki

Numer umowy SK/727/MM/104-W/2017
Data podpisania 03.04.2017
Przedmiot zamówienia: realizacja filmu promującego maisto w formie video-pocztówki
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mariusz Sławiński
Wartość zamówienia: 11550
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2017
Data udostępnienia informacji: 18.04.2017