Realizacja działań promujących miejski produkt turystyczny - Gdyński Szlak Modernizmu

Numer umowy SK/675/MM/101-W/2017
Data podpisania 07.04.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja działań promujących miejski produkt turystyczny - Gdyński Szlak Modernizmu pod hasłem "Gdynia inspiruje modernizmem"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 24
81-372 Gdynia
Wartość zamówienia: 137 760 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Krasińska
Nr telefonu: 58 668-25-36
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Agnieszka Krasińska
Data wytworzenia informacji: 07.04.2017
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017