Realizacja działań promujących grę miejską wydarzenia pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"

Numer umowy SK/781/MM/105-W/2017
Data podpisania 30.03.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja działań promujących grę miejską wydarzenia pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Projekt PR Sp. z o.o. z Gdańska
Wartość zamówienia: 4920 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017