Realizacja 20 materiałów fotograficznych z uroczystości/wydarzeń odbywających się na terenie Trójmiasta

Numer umowy SK/1848/MM/228-W/2017
Data podpisania 11.09.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja 20 materiałów fotograficznych z uroczystości/wydarzeń odbywających się na terenie Trójmiasta
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Art and Action Photography Marcin Dawid Linkowski, Gdańsk ul. Kazimierza Wiłkomirskiego 28, 80-298 Gdańsk
Wartość zamówienia: 4 400,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
Nr telefonu: 58 668-81-25
E-mail: internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: p.jaloszewski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 25.09.2017
Data udostępnienia informacji: 25.09.2017