Realizacja 100 materiałów fotograficznych z uroczystości/wydarzeń odbywających się na terenie Trójmiasta

Numer umowy SK/2410/MM/272-W/2017
Data podpisania 14.12.2017
Przedmiot zamówienia: Realizacja 100 materiałów fotograficznych z uroczystości/wydarzeń odbywających się na terenie Trójmiasta
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ART AND ACTION PHOTOGRAPHY MARCIN DAWID LINKOWSKI, ul. Kazimierza Wiłkomirskiego 28, 80-298 Gdańsk, NIP: 5841071107, REGON: 360890420
Wartość zamówienia: 22 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2018
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018