publikacja reklam promujących miasto na portalu trójmiasto.pl oraz mobilne Trojmiasto

Numer umowy:SK/2814/MM/330-W/2016
Data podpisania:4.01.2017
Przedmiot zamówienia:publikacja reklam elektronicznych promujących miasto na portalu trójmiasto.pl oraz mobilne Trójmiasto
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Trojmiasto.pl sp. z o.o.
Wartość zamówienia:34 046,40
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 2540
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2016
Data udostępnienia informacji: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2017 12:22 Dodanie informacji Beata Sikorska