Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2017 roku

Numer umowy SK/21/MM/3-2/2017
Data podpisania 10.03.2017
Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2017 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81382 Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. , faks , e-mail umgdynia@gdynia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl
Wykonawca: Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894, Gdańsk , kraj/woj. pomorskie
Wartość zamówienia: 169 605,00 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: (58) 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: rzecznik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2017 10:06 Korekta Paweł Jałoszewski