Publikacja ogłoszeń prasowych UMG w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku

Numer umowy SK/626/MM/93-W/2017
Data podpisania 25.04.2017
Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2017 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Agora SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Tkacka 7/8, 80-836,
KRS 59944, NIP 526-030-56-44
Wartość zamówienia: 72503,40 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości / Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Uwagi: Ogłoszenie w BZP nr 73897 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 26.04.2017
Data udostępnienia informacji: 26.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2017 11:35 Korekta Paweł Jałoszewski