Przygotowanie prowiantu dla gości podróżujących do Warszawy na wydarzenie pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"

Numer umowy SK/627/MM/94-W/2017
Data podpisania 29.03.2017
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie prowaintu dla gości podróżujących do Warszawy na wydarzenie pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Śródmieście s.c. z Gdyni
Wartość zamówienia: 800 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2017
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017