Przygotowanie prelekcji pt. "Gdyński Modernizm w Obiektywie - konkurs kreatywny Gdyńskiego Szlaku modernizmu"

Numer umowy SK/492/MM/65-W/2017
Data podpisania 15.03.2017
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie prelekcji pt. "Gdyński Modernizm w Obiektywie - konkurs kreatywny Gdyńskiego Szlaku modernizmu" podczas wydarzenia pn. "Gdynia inspiruje modernizmem"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 2706 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 24.02.2017
Data udostępnienia informacji: 19.04.2017