przygotowanie naklejek o treści "Tu dostaniesz Ratusz - Informacje Rady i Prezydenta Gdyni"

Numer umowy SK/2621/MM/290-W/2017
Data podpisania 15.12.2017
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie naklejek o treści "Tu dostaniesz Ratusz - Informacje Rady i Prezydenta Gdyni", zgodnie z projektem graficznym przygotowanym przez wykonawcę.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., ul. Gazety Tczewskiej nr 1
83-110 Tczew, NIP: 5932433970, REGON: 193116448
Wartość zamówienia: 922,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: ratusz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 11.01.2018
Data udostępnienia informacji: 11.01.2018