Przetarg nieograniczony na usługę druku i kolportażu biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku

Numer umowy:SK/39/MM/7-W/2017
Data podpisania:02.02.2017 rok
Przedmiot zamówienia:usługa druku i kolportażu biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2017 roku
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew, NIP: 593:24:33-970, nr KRS: 0000271399
Wartość zamówienia:504 720,00 złotych (słownie: pięćset cztery tysiące siedemset dwadzieścia i 00/100)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Paweł Jałoszewski
Telefon:6688129
E-mail:internet@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Małgorzata Omachel-Kwidzińska
Telefon:668-81-26
E-mail:internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości / Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 02.02.2017
Data udostępnienia informacji: 02.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2017 11:45 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski