Przeprowadzenie akcji promującej Miasto podczas oficjalnego oddania do użytku przystanków PKM Gdynia Karwiny i PKM Gdynia Stadion

Numer umowy SK/2492/MM/275-W/2017
Data podpisania 05.12.2017
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie akcji promującej Miasto podczas oficjalnego oddania do użytku przystanków PKM Gdynia Karwiny i PKM Gdynia Stadion
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Smile Reprezent Michał Kuśnierz
Wartość zamówienia: 17.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 05.12.2017
Data udostępnienia informacji: 18.12.2017