przeprowadzenie akcji promocyjnej

Numer umowy SK/1171/MM/149-W/2017
Data podpisania 06.06.2017
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie akcji promujących miasto od czerwca do października
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Kultury LIBERTY
Wartość zamówienia: 19500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: j.pawlus@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017