przeniesienie autorskich praw majątkowych do haseł "pełna kultura", "pełno miejsca", "pełna swoboda", "pełnia życia", "pełne morze"

Numer umowy SK/1389/MM/180-W/2017
Data podpisania 14.07.2017
Przedmiot zamówienia: przeniesienie autorskich praw majątkowych do haseł "pełna kultura", "pełno miejsca", "pełna swoboda", "pełnia życia", "pełne morze"
Zamawiający: Gmina Maista Gdyni
Wykonawca: Pracownia C&C sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 2460
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 27.06.2017
Data udostępnienia informacji: 28.07.2017