Prowadzenie działań w mediach społecznościowych w zakresie współtworzenia pozytywnego wizerunku publicznego marki Miasta Gdyni w Internecie

Numer umowy SK/2152/MM/256-W/2017
Data podpisania 11.12.2017
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie działań w mediach społecznościowych w zakresie współtworzenia pozytywnego wizerunku publicznego marki Miasta Gdyni w Internecie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BEEFFECTIVE Tomasz Piotrowski Gdynia ul. Waleriana Szefki 11G/3
81-572 Gdynia
Wartość zamówienia: 60270,00 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości / Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018