Prowadzenie działań w mediach społeczniościowych w zakresie współtworzenia pozytywnego wizerunku publicznego marki Miasta Gdyni w Internecie

Numer umowy SK/1512/MM/192-W/2017
Data podpisania 25.07.2017
Przedmiot zamówienia: Prowadzenie działań w mediach społeczniościowych w zakresie współtworzenia pozytywnego wizerunku publicznego marki Miasta Gdyni w Internecie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Beeffective, ul. Waleriana Szefki 11g/3, NIP: 5832858598, REGON: 360685335
Wartość zamówienia: 19 680 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
Nr telefonu: 58 668-81-26
E-mail: m.omachel@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: p.jaloszewski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości / Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 25.07.2017
Data udostępnienia informacji: 25.07.2017